Šiandien – pirmasis mėnesio sekmadienis. Po 10 val. Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – Eucharistinė procesija.

Šiandien – Mokslo metų pradžios Šv. Mišios už moksleivius ir mokytojus bus aukojamos 12 val. Raginame jaunimą atlikti išpažintį ir priimti Šv. Komuniją prašant Dievo palaimos moksluose.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę dar vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo  16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją, žmogus, turintis rūpestį, padėką ar prašymą,  melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį 8 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis į Nuplaktą Kristų.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukotojų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą aukotojų intencijomis.

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvos  šventovėje vyks atlaidai.

Rugsėjo 8 d., ketvirtadienis, yra Šilinė – Švč. Mergelės Marijos gimimo iškilmė. Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje „gimimo“ šventės.

Rugsėjo 8 d. melskimės už Lietuvą ir jos žmones, dėkokime Dievui už Švč. Mergelės  Marijos užtarimu gautas malones.

Rugsėjo 9 d. minimas Šv. Petras Klaveras (1580–1654), Jėzaus Draugijos kunigas. Jis daugiau nei keturiasdešimt metų su nuostabiu atsidavimu ir nepaprasta artimo meile darbavosi ir rūpinosi į vergiją parduotais juodaodžiais.