Šiandien Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijoje pirmosios grupės vaikučiai jau priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Kaip Šv. Mišių pradžioje sakė parapijos klebonas, tai tikrai nuostabus, stebuklingas laikas, kai Jėzus duonos pavidalu pirmą kartą ateina į vaiko širdelę. Sveikiname visus vaikučius, pirmą kartą priėmusius Švenčiausiąjį Sakramentą, jų tėvelius, artimuosius, nes tai pati gražiausia ir pati prasmingiausia šventė. Šiandien, apkabindami savo vaiką, apkabinate patį Jėzų, juk jis sakė, kad pasiliks tuose, kas valgo Jo Kūną.