Klebonas Vytautas Gedvainis su vaikais

  Pradėjome spalio mėnesį, skirtą Švč. M. Marijos garbei ir rožančiaus maldai. Vaikučiams, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai, šeštadienio vakaro Šv. Mišiose bei sekmadienio Šv. Mišiose buvo išdalinti rožančiai. Mūsų bažnyčioje rožančius kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.40, nuo trečiadienio iki šeštadienio – 17.40, sekmadieniais – po 10 val. Šv. Mišių. Raginame visus kasdien kalbėti rožančių, nes už bendruomeninį rožančiaus kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.