Pradėjome Advento laikotarpį – pasiruošimą Kristaus gimimo iškilmei. Šv. Mišiose buvo laiminami kalėdaičiai, skirti Kūčių stalui, bei Advento vainikas ir žvakės, kurių pirmoji tradiciškai buvo uždegta parapijiečių.

    12 val. Šv. Mišių pradžioje žvakės uždegti buvo pakviesta parapijos vargonininkės Irenos Bakanauskienės šeima. Uždegus žvakę klebonas padėkojo Irenai už nuoširdų darbą su choristais bei nuostabias giesmes, kurios džiugina Šv. Mišių metu, taip pat ją ir parapijos zakristijoną Robertą pasveikino su gimtadieniu.