Šį sekmadienį, gegužės 21 d., 10 val. Šv. Mišiose giedos Vilniaus „Ažuoliukų“ muzikos mokyklos choras. Kviečiame dalyvauti!