Šiandien, gegužės 20 d., Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius teikė Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, tai žmogaus, pasirengusio gyventi pagal krikščionių Bažnyčios tikėjimą, sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Visiems, priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą, linkime, kad Šventosios Dvasios dovanos Jus tvirčiau suvienytų su Kristumi ir Bažnyčia, kad Jūs aktyviau įsitrauktumėte į jos pasiuntinybę ir liudytumėte krikščioniškąjį tikėjimą savo gyvenimu.

Dėkojame vyskupui Algirdu Jurevičiui, kad per jo rankų uždėjimą ir Šventosios Dvasios veikimą mūsų jaunuoliai tapo tikrais krikščionimis. Tačiau reikia žinoti, jog šiuo sakramentu tikėjimo kelionė ne pasibaigia, o prasideda ir tęsiasi visą gyvenimą. Tad visiems palaimintos kelionės, lydint ir stiprinant Šventajai Dvasiai!