Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks: trečiadienį po 8 val. šv. Mišių, ketvirtadienį 17-18 val. ir penktadienį 16-18 val.. Kviečiame pabūti eucharistinio Kristaus artumoje.
   Liepos 22 d. Bažnyčia mini šv. Mariją Magdalietę.
   Liepos 23 d. švęsime šv. Brigitos, Europos globėjos dieną. Šių šventųjų užtarimui paveskime save pačius ir savo artimuosius.
   Liepos 25 d. Kantaučių parapijoje vyks šv. Onos atlaidai. 13:30 – šv. Mišios, o po jų – šventinė programa.
   Liepos 25 d. norinčius vyti autobusu į Kryžių kalno atlaidus kviečiame registruoti bažnyčios gale pas Janiną Armalienę. Daugiau informacijos registracijos metu.
   Nuo rugpjūčio 1 d. Plungės parapijoje atnaujinama Carito veikla. Viena iš Carito iniciatyvų – tai „Angelų dirbtuvės“, kurios veiks kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių. Į šias dirbtuves kviečiami vaikai. Užsiėmimų metu dainuosime dainas, seksime pasakas, žaisime žaidimus, kursime pačius nuostabiausius angelus (iš popieriaus, plastilino, druskos ir miltų, keramikos, medžiagos, siūlų ir t.t.). Sukurti angeliukai džiugins ne tik mus pačius, bet ir aplink mus esančius vienišus žmones. Visi parapijiečiai, norintys prisidėti prie artimo meilės darbų, taip pat kuriems reikalinga pagalba, kviečiami susisiekti su Carito koordinatore Dovile, tel. nr. 8 676 68715. Telaimina Viešpats visus mūsų gerus darbus!
   Rugpjūčio 10-12d. Pakutuvėnuose vyks PARAPIJOS JAUNIMO STOVYKLA. Kviečiame dalyvauti arba savanoriauti. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis pas kun. Andrių, tel. 8 685 81784.
   Pirmasis Lietuvoje MARIJOS FESTIVALIS įvyks Rugpjūčio 12 – 15 d. Kviečiame dalyvauti arba savanoriauti. Programoje numatyta užtarimo malda, giesmės, šv. Mišios, mokymai, kuriuos sakys arkivysk. dr. K. Kėvalas, vysk. dr. A. Jurevičius, kun. A. Vaickūnas, kun. V. Gedvainis, br. kun. P. Vaineikis OFM, diak. Dr. B. Ulevičius, G. Kazlauskienė. Taip pat laukia atskira programa vaikams. Detalesnę informaciją rasite skelbimų lentoje ir internete.