Parapijos tituliniai Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, 2023-06-25. Procesija

  Šiandien vyko mūsų parapijos tituliniai Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Jie prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, po kurios Apaštalinio nuncijaus sekretorius  kun. teol. lic. Donatas Liutika vedė katechezę. Tada vyko atlaidų Šv. Mišios, kurioms vadovavo ir kuriose atlaidų pamokslą sakė Apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse Arkivyskupas Petar Rajič, ir atlaidų procesija. Mišių pabaigoje geradariams nuncijus įteikė atvežtus popiežiaus Pranciškaus palaiminimus. Po Mišių šventoriuje atlaidų dalyvius džiugino muzikinė dalis ir agapė. Dėkojame visiems plungiškiams ir parapijos svečiams, taip gausiai susirinkusiems į atlaidus, o labiausiai – atlaidų mecenatams Vandai ir Vilmantui Bučiams, kurių finansinė parama padėjo sukurti nuostabią šventę.