Sausio 1 d. bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmę. Šv. Mišiose, klebonas visus kvietė glaustis prie Dangiškosios mūsų motinos Marijos. Motina visada yra pasiruošusi už savo vaiką numirti, motinai visada rūpi vaiko sveikata. Taip ir Marijai rūpi mūsų amžinasis gyvenimas. Marija gimdo Dievą mums, kad mes turėtume amžinąjį gyvenimą. Prašykime Marijos tikėjimo, globos, užtarimo.