Šiandien šventėme Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradėjome švęsti Didžiąją savaitę. Šv. Mišiose buvo šventinamos verbos ir atliekama procesija, o pamokslo metu klebonas ragino pasitikėti Dievu, nes Jis vienintelis ištikimas per amžius. Deja, žmonės dažnai išduoda, kaip ir Jėzų išdavė. Juk tarp norinčių Jėzaus mirties buvo tų, kurie įžengiant Jėzui į Jeruzalę šaukė: Osana Dovydo Sūnui! Vienintelis Dievas yra tas, kuriuo visada galime pasitikėti. Dėkojame tam gausiam būriui tikinčiųjų, kurie Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šventė Verbų sekmadienį, kurie meldėsi, laikydami rankose pirmųjų pavasario žalumynų puokšteles, kadagių šakeles, stilizuotas verbas, kurie  pašventintą verbą parneš ne tik į savo namus, bet ir šalia gyvenančiam seneliui, vienišam kaimynui, galbūt net nelabai tikinčiam. Ir ta kukli pašventinta šakelė taps meilės ir tikėjimo simboliu. Linkime ramios ir palaimintos Didžiosios Savaitės, šviesaus ėjimo į Prisikėlimą.