Šiandien – Verbų sekmadienis.  Švenčiame Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę.

Raginame pagal galimybes atlikti išpažintį, nes gavėnios išpažintis yra svarbi dvasinio pasirengimo Šv. Velykoms dalis, juk Bažnyčios įsakymas ragina bent kartą metuose atlikti išpažintį ir priimti Švč. Sakramentą. Geriausia tai padaryti iki Didžiojo Tridienio.

Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.  

Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų ir visai jų atsisakyti. Taip pat svarbus susilaikymas nuo triukšmingų pasilinksminimų. Primename, kad katalikams Didįjį Penktadienį privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir sausas pasninkas (susilaikome nuo pieniškų produktų, baltos duonos, kiaušinių, tinka juoda duona, kava, arbata be pieno ir cukraus).

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių,  penktadienį 13–17 val., o ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyks naktinė adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Šiandien – Pasaulinė jaunimo diena.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val ir nuo 16 iki 18 val.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.

Raginame šiuo metu nepamiršti rašyti velykinius atvirukus, nupirkti gerą knygą iš knygynėlio, ranka užrašyti sveikinimą ir nusiųsti kaip dovaną savo artimiesiems. Mūsų knygynėlyje yra velykinių atvirukų su mūsų parapijos bažnyčia.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: „Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Forma pildoma internetu, prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt/.