Birželio 4 d. – Švč. Trejybės iškilmė. Tą dieną pagerbiame Dievą, kuris yra vienas, bet trijuose asmenyse: Tėve, Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje. Po 10 val. Šv. Mišių buvo Švč. Sakramento adoracija, o prieš 12 val. Šv. Mišias – procesija.  Taip pat ši diena ir Tėvo diena. Visų Šv. Mišių metu buvo laiminami pamaldose dalyvaujantys tėvai ir meldžiamasi už mirusius.