Plungės parapijiečiai dėkoja Reginos ir Liudo Skierų šeimai už  Kristaus Kančios altoriaus restauravimą ir auksavimą. Teatlygina Gerasis Dievas savo dangiškomis ir žemiškomis malonėmis už jų širdies gerumą. Džiaugiamės, kad iš Dievo gautomis gėrybėmis dalinatės su visais.