Plungės parapijiečiai dėkoja  prof. Juozui Pundziui ir jo žmonai Birutei už Švč. Mergelės Marijos Neperstojamos pagalbos altoriaus restauravimą ir auksavimą. Teatlygina Gerasis Dievas savo dangiškomis ir žemiškomis malonėmis už jų širdies gerumą. Puošdami altorių jūs ne tik garbinate Dievą, bet ir teikiate džiaugsmo žmonėms.