Šiandien mūsų bažnyčioje prasidėjo pasirengimas Pirmajai Komunijai. Džiugu matyti, kaip didžiulis būrys vaikučių su savo tėveliais dalyvavo Šv. Mišiose. Primename, kad spalio 2 dieną tėveliai su vaikais rinksis į 12 val. Šv. Mišias. Šv. Mišių metu vaikučiams bus dalinami rožančiai, o po Šv. Mišių vyks tėvelių susirinkimas.

   Šiandien taip pat minima keliautojų ir vairuotojų diena, buvo meldžiamasi už visus eismo dalyvius, taip pat už žuvusius keliuose. Po Šv. Mišių aikštelėse prie bažnyčios buvo laiminami automobiliai ir kitos transporto priemonės.