Plungiškiai, mūsų broliai ir seserys Kristuje, su Šv. Velykomis!
Kristus tikrai prisikėlė, Jis yra mūsų gyvenimo VILTIS ir RAMYBĖ!
Šiemet daug kas turės likti namuose, daug bažnyčių bus tuščių, anūkai neapkabins močiutės ir senelio, vaikai neapglėbs mamos ir tėčio, o artimo ir brangaus žmogaus kapas liks vienišas po kryžiumi. Tačiau varpų skambesys mums primena, kad Kristus nugalėjo mirtį, kad Jis yra mūsų gyvybė. Todėl neleiskime dabarties išbandymams užgožti prisikėlusio Kristaus šviesos ir gerosios vilties. Stiprinkime ir apglėbkime, sveikinkime ir palieskime vieni kitus malda, prašydami, kad Dievas Šventoji Dvasia atvertų širdis tiesai – ,,Kristus tikrai prisikėlė!“
Su Kristaus pergale! Aleliuja!

Maldoje ir dėkingume, Jūsų Plungės bažnyčios kunigai:
kun. Vytautas, kun. Kęstutis, kun. Andrius, kun. Alvydas