Kovo 8 dieną Plungės parapijos tikintieji rinkosi į Gavėnios atsinaujinimo sekmadienį, kuris prasidėjo Švč. Sakramento adoracija ir Šv. Mišiomis Plungės bažnyčioje. Vėliau renginys persikėlė į kultūros centrą, kur visų susirinkusiųjų laukė kava ir užkandžiai. Pasistiprinę visi buvo kviečiami į didžiąją salę, kur vyko šlovinimas, „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės narių liudijimai bei VDU soc. m. dr. Sigitos Burvytės  paskaita. O pailsėję po pertraukos visi skirstėsi į tris grupeles, kur vaikams, besiruošiantiems Pirmajai Komunijai, užsiėmimą vedė Tomas ir Laima Danilevičiai. Su sutvirtinamaisiais bendravo VDU soc. m. dr. Sigita Burvytė bei jų bendraamžės iš Kretingos, o su tėveliais, parapijiečiais bei parapijos svečiais  bendravo Gintaras ir Virginija Končiai  bei Dr. Vilma Cicėnienė. Dėkojame parapijiečiams, kurie taip gausiai susirinko į šį nuostabų renginį, o parapijos klebonui – už renginio organizavimą.

Foto/Odeta Erminaitė