Džiugu, kad pirmąjį gavėnios sekmadienį didžiulis būrys plungiškių, susirinkusių bažnyčioje, dalyvavo ne tik 10 val. Šv. Mišiose, bet ir po jų vykusiame knygelės „Pasninko galia” pristatyme. Knygelę pristatė jos rengėja Virginija Končiuvienė bei jos vyras Gintaras. Po pristatymo parapijos klebonas padėkojo rengėjams ir visus pakvietė bažnyčios gale nuo staliuko pasiimti knygelę, kad namuose skaitydami toliau gilintųsi į pasninko tradicijas bei reikšmę. Vėliau tikintieji apmąstė kryžiaus kelią, dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje.

Foto/Odeta Erminaitė