• ŠIANDIEN III VELYKŲ SEKMADIENIS – MOKINIAI PAŽINO JĖZŲ, KAI JIS LAUŽĖ DUONĄ.
  • Kitas, IV Velykų sekmadienis, – GEROJO GANYTOJO SEKMADIENIS – pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Jau nuo rytojaus visą savaitę atsidedame maldai už kunigus ir naujus pašaukimus.
  • ŠV. MORKUS, evangelistas, – antradienį, balandžio 25 d.; Šv. Morkus lydėjo apaštalą Paulių misijų kelionėje, o vėliau tapo apaštalo Petro palydovu ir vertėju. Šią dieną, palaikant esamą paprotį, laiminami laukai. Šiam palaiminimui būdingas maldavimo pobūdis, prašant Dievą palaiminti tėvynės žemę ir jos darbininkus, meldžiant gausaus derliaus ir pagarbos duonai, kad gebėtume dalytis ja, laikantis teisingumo ir meilės dvasios.
  • Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“. Visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Švč. Sakramento adoracija ir Žemaičių Kalvarijos kalnai – kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių.
  • Kiekvieną ketvirtadienį, 19 val., kviečiame į pokalbius apie ŠV. RAŠTĄ Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29). Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.
  • Kviečiame paremti savo bažnyčią ir jos veiklą, skiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Užpildyti prašymą iki šių metų gegužės 1 d. ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Rekvizitai: Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652. Formą galima pildyti internetu.