• Šiandien – GEROJO GANYTOJO SEKMADIENIS – pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena.   Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus. Taip pat šiandien – pasaulinė gyvybės diena: raginame melsti, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties.
 • Gegužės 1 d. pradedame Švč. Mergelei Marijai skirtą mėnesį. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje:
  • pirmadieniais ir antradieniais – po 12 val. Šv. Mišių,
  • nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių,
  • sekmadieniais – po sumos Šv. Mišių.
 • Informuojame, kad Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams vėl privalu lankyti bažnyčią, dalyvauti gegužinėse pamaldose bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Šv. Antaną – antradienį, gegužės 2d., 12 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Dievo Gailestingumą ir Šv. Juozapą – trečiadienį, gegužės 3 d., 8 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Nuplaktą Kristų – ketvirtadienį, gegužės 4 d., 8 val.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį – penktadienį, gegužės 5 d., 8 val. ir 18 val. Tą dieną Švč. Sakramento adoracija – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis į Švč. Mergelę Mariją – pirmąjį mėnesio šeštadienį, gegužės 6 d., 18 val. Tą dieną Švč. Sakramento adoracija – nuo 17 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Kitas sekmadienis – MOTINOS DIENA. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. Šv. Mišios už motinas bus aukojamos:
  • sekmadienį, gegužės 7 d., – 8, 10, 12, 18 val.,
  • pirmadienį, gegužės 8 d., – 12 val. ir 18 val.,
  • antradienį, gegužės 9 d., – 18 val.
  • Sekmadienį, gegužės 7 d., prieš 10 val. Šv. Mišias koncertuos vaikai iš Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos. Kviečiame dalyvauti!
 • Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“. Visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, – Švč. Sakramento adoracija ir Žemaičių Kalvarijos kalnai.
 • Kiekvieną ketvirtadienį, 19 val., kviečiame į pokalbius apie ŠV. RAŠTĄ Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29). Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.