Šį sekmadienį Kantaučių parapijoje yra šv. Onos atlaidai. 13:30 Šv.  Mišios bažnyčioje, o po jų – tolesnė šventinė programa.
   Kviečiame kiekvieną penktadienį į Švč. Sakramento adoraciją 16 –18 val.
   Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis – 18 val. bus sudėtinės šv. Mišios į švč. M. Mariją, o po jų iki 20 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
   Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis – po 10 val. bus Švč. Sakramento adoracija.
   Ateinantį sekmadienį (rugpjūčio 2 d.) yra Porciunkulės atlaidai.
   Atlaidams pelnyti reikia tą dieną aplankyti bet kurios parapijos bažnyčią, sukalbėti “Tėve mūsų” maldą ir Tikėjimo išpažinimą; būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažiausios nuodėmės, pasimelsti popiežiaus intencija.
   Rugpjūčio 9 d. 12 val. šv. Mišiose pas mus svečiuosis ir giedos Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios sumos choras.
   Kviečiame kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių jungtis su maldininkais į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.