Šį sekmadienį yra Porciunkulės atlaidai. Atlaidams pelnyti reikia tą dieną aplankyti bet kurios parapijos bažnyčią, sukalbėti “Tėve mūsų” maldą ir Tikėjimo išpažinimą; būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažiausios nuodėmės, pasimelsti popiežiaus intencija.
Raginame pasinaudoti šia galimybe!
   Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.
   Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą aukotojų intencijomis.
   Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis – 8 ir 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį jūsų intencijomis. 16 – 18 val. – Švč. Sakramento adoracija.
   Kviečiame kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių jungtis su maldininkais į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
   Rugpjūčio 9 d. 12 val. šv. Mišiose pas mus svečiuosis ir giedos Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios sumos choras.