• Šį sekmadienį 12 val. šv. Mišiose pas mus svečiuojasi ir gieda Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios sumos choras. Kviečiame ateiti ir paklausyti.
  • Kviečiame kiekvieną penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių į Švč. Sakramento adoraciją.
  • Kviečiame kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių jungtis su maldininkais į Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
  • Ruošiantis Žolinės iškilmei kviečiame į talką mūsų bažnyčios šventoriuje. Talka vyks rugpjūčio 12 d. nuo 9 val. Ravėsime žoles tarp trinkelių. Kas galite, atsineškite ir savo įrankius.

RUGPJŪČIO 15 d. – ŽOLINĖS – PAMALDŲ TVARKA
Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
šv. Mišios 8, 10, 12, 18 val.
10 ir 12 val. šv. Mišiose svečiuosis
Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius,
bus renkamos aukos bažnyčios statybai.
Po 10 val. šv. Mišių mūsų bažnyčioje – koncertas.
Žlibinų bažnyčioje
šv. Mišios 12 val.
Kantaučių bažnyčioje
šv. Mišios 13:30 val.