Šiandien, po 12 val. Šv Mišių (apie 13 val.), tremtinių taryba kviečia buvusius tremtinius, jų šeimų narius, visus geros valios žmones į Plungės miesto seniūnijos salę, į popietę „Dar širdyje ne sutema“, skirtą Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Jūsų lauks pabendravimas, arbata, pačių pasigaminti skanėstai. Džiugins Žlibinų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Melodija“ ir Aldonos Smagurienės liaudiškos muzikos kapela.

Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei ir rožinio maldai. Raginame kasdien kalbėti rožinį bažnyčioje arba savo namuose. Mūsų bažnyčioje rožinis kalbamas pirmadieniais ir antradieniais 11.30 val., nuo trečiadienio iki šeštadienio 17.30 val., o sekmadieniais po 8 val. Šv. Mišių ir 17.30 val. Už bendruomeninį rožinio kalbėjimą skiriami visuotiniai atlaidai.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo  16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Šį ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsis iki penktadienio ryto 8 val.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Spalio 16 d. minimos Šv. Jadvyga Silezietė (1174–1243) ir Šv. Margarita Marija Alakok (1647–1690).

Spalio 17 d. minimas Šv. Ignotas Antiochietis, antrasis Antiochijos vyskupas po Šv. Petro. Persekiojant Trajanui, buvo įkalintas ir atgabentas į Romą. Kelionėje parašė 7 laiškus įvairioms vietinėms bažnyčioms, kuriuose aptarė Bažnyčios ir tikėjimo doktrinos klausimus. 107 m. Romoje buvo įmestas į areną ir sudraskytas liūto. Šventajam priklauso garsus posakis, jog norįs būti žvėrių dantimis sumaltas lyg kviečio grūdas, kad taptų Kristaus duona.

Spalio 18 d. – Šv. evangelisto Luko šventė. Tradicija teigia, kad iš Sirijos kilęs Lukas buvo medikas. Apie 51 m. drauge su Pauliumi leidosi į antrąją apaštalo kelionę ir buvo kartu per paskutinį įkalinimą. Vėliau grįžo į Graikiją, tapo Tėbų vyskupu. Pagal tradiciją Lukui priskiriama Evangelija pagal Luką ir Apaštalų darbų knyga, parašytos apie 80 m.  

Spalio 19 d. minimi Šventieji kankiniai Jonas Brebefas (1593–1649) ir Izaokas Žogas (1607–1646), Jėzaus Draugijos kunigai.

Spalio 19 d. taip pat minimas Šv. Kryžiaus Paulius (1694-1775), gimė Italijoje. 1715 m. išsirengė į kryžiaus žygį prieš turkus. Pakeliui, besimelsdamas Kremos bažnyčioje, išgirdo balsą, sakantį: „Tau skirta kita kova – kova su savimi, idant skelbtum Kristų Nukryžiuotąjį.“

Spalio 22 d. minimas Šv. popiežius Jonas Paulius II (1920-05-18 – 2005-04-02), gimė Vadovicuose.

Suaugusieji, norintys priimti Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus, registruojasi tel. 8 670 20930 (po 15 val.) iki 2022-10-23 d.

2022-10-23 Muzikinė padėka Švč. Mergelei Marijai „Malonės pilnoji"Spalio 23 dieną, sekmadienį, 13 val., – muzikinė padėka Švč. Mergelei Marijai „ Malonės Pilnoji“. Skambės sakralinės muzikos šedevrai ir džiazo improvizacijos. Atlikėjai: Petras Vyšniauskas (saksofonas), Ilona Klusaitė (smuikas), Motiejus Bazaras (fortepijonas). Kviečiame dalyvauti!

Primename, kad Šv. Mišias, kaip dovaną ir Dievo palaimą, tinka užprašyti ir už gyvuosius vardinėse, gimtadienyje, važiuojant į tolimą kelionę, tuokiantis vaikams, besilaukiant kūdikėlio, ruošiantis operacijai.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo  ,,Artuma” numerį.