Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pasipuošė atlaidams. Jie prasidėjo iš vakaro Šv. Sakramento adoracija, kurioje meldėsi ne tik visos Plungės parapijos maldos grupelės, bet ir būrys parapijiečių. Juk kaip gera, kai mes galime adoruoti Tą, kuris mus besąlygiškai myli ir besimeldžiančius, ir tylinčius, ir net klumpančius. Grupelių nariai išsakė savo maldavimus, išreiškė garbę Viešpačiui, dėkojo.