Kad jaunas žmogus suvoktų Jėzaus kančią bei pasiruoštų Prisikėlimo džiaugsmui, kovo 21 dieną, 19.30 val., Plungės dekanato jaunimo dvasios tėvas kun. Andrius Bakstys Plungės dekanato jaunimą sukvietė į Kryžiaus kelio apmąstymą per Zoom platformą. Džiugu, kad į kvietimą atsiliepė 130 dalyvių. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė kunigas Andrius Bakstys. Po jo buvo apmąstomas Kryžiaus kelias, kuriame maldas, mąstymus bei giesmes skaitė ir giedojo pats jaunimas. Po Kryžiaus kelio apmąstymo šlovinimo giesmes giedojo Rugilė Daujotaitė. Renginio pabaigoje padėkos žodį jaunimui ir vadovams tarė bei visus dalyvavusius palaimino Šventojo kryžiaus relikvija Kun. Donatas Žukauskas. Dėkojame jaunimui, susijungusiam į bendrą maldą, jų vadovams bei dekanato dvasios tėvams kun. Andriui ir kun. Donatui.