• Pirmadienį, vasario 5 d., minime Šv. AGOTĄ – mergelę ir kankinę.  Ji gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249-251 m.). Kadangi buvo sudeginta, Šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo. Todėl šį pirmadienį 12 val. Šv. Mišiose šventinama duona ir vanduo kaip priemonės nuo gaisrų ir palaimos ženklas kelionėje bei apsauga nuo blogo žmogaus.
  • Kitas sekmadienis – PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA. Šv. popiežius Jonas Paulius II, skelbdamas šią progą, ragino tikinčiuosius tą dieną daugiau pasimelsti už sergančiuosius, juos aplankyti ir pagal išgales paremti. Šv. Mišių metu melsimės už ligonius. Po jų norintys galės gauti Ligonių patepimo sakramentą.
  • Nepamirškime pasirūpinti tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.
  • Kiekvieną sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos Šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
  • Švč. Sakramento adoracija – penktadieniais nuo 16 val. iki 18 val.
  • ŠV. MIŠIOS SUDĖTINĖMIS INTENCIJOMIS: į Šv. Antaną – pirmąjį mėnesio antradienį, vasario 6 d., 12 val., į Dievo Gailestingumą ir į Šv. Juozapą – pirmąjį mėnesio trečiadienį, vasario 7 d., 12 val.
  • Kiekvieną antradienį 19 val. – maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną šeštadienį, 16.30 val., Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29) – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ.