Gavėniai einant į pabaigą, artėjant Verbų sekmadieniui ir Kristaus Prisikėlimo šventėms, Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko rekolekcijos. Jų metu svečiavosi Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus. Jis aukojo Šv. Mišias, sakė pamokslus, džiaugėsi, kad gali pasitarnauti savo gimtojo miesto bažnyčioje. Tikintieji turėjo galimybę atlikti Susitaikinimo sakramentą, priimti Šv. Komuniją, paruošti širdis Kristaus Prisikėlimo šventėms.