Šiandien – Verbų sekmadienis. Per visas šv. Mišias šventinamos jūsų atsineštos verbos. Didžiąją savaitę nepamirškime sutvarkyti savo namų ir savo sielų.
   Balandžio 1 d. – didysis ketvirtadienis. 18 val. – paskutinės vakarienės šv. Mišios.
   Balandžio 2 d. – didysis penktadienis. Primename, kad šią dieną visiems katalikams privalomas sausas pasninkas (be pieno produktų). 13 – 18 val. – Švč. Sakramento adoracija. 18 val. – kryžiaus kelias ir pamaldos bažnyčioje.
   Balandžio 3 d. – didysis šeštadienis. Budėjimas prie Kristaus kapo. 10 val. giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Vakare 19 val. – Velyknakčio šv. Mišios.
   Balandžio 4 d. – šv. Velykos. Šv. Mišios: 8 val. (Kristaus prisikėlimo), 10 ir 12 val.
   Balandžio 5 d. – šv. Velykų antroji diena. Šv. Mišios 10 ir 12 val.
   Antrasis Velykų sekmadienis yra Dievo Gailestingumo šventė.
Sudėtinės šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis už gyvuosius ir mirusiuosius bus aukojamos: balandžio 7 d. 8 val., balandžio 9 d. 18 val., balandžio 11 d. 18 val. Norintys prie jų prisidėti galite užpildyti tam skirtą voką, kurį rasite prie Dievo Gailestingumo altoriaus.
   Primename, kad šv. Velykų proga dera šv. Mišiomis atminti savo mirusius giminaičius, krikštatėvius, geradarius ir kitus artimuosius.