Karantino metu kunigai budi raštinėje įprastu metu, jei kam prireiktų kokio patarnavimo.
   Šv. Mišias karantino metu galima užprašyti tiek asmeniškai atvykus į zakristiją pas kunigą, taip pat galima susitarti ir telefonu, o auką už Mišias palikti parapijos banko sąskaitoje, nurodant, jog tai už konkrečias Mišias. Šv. Mišios karantino metu yra tiesiogiai transliuojamos per Plungės parapijos Facebook paskyrą.
   Šį penktadienį mūsų bažnyčioje bus Švč. Sakramento adoracija nuo 16 val. iki 18 val. šv. Mišių.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Primename, kad pasninkas katalikams yra skirtas ne tik advento bei gavėnios metu, bet ir kiekvieną penktadienį per visus metus.
   Bažnyčios gale taip pat galima įsigyti naują sausio mėnesio katalikiško žurnalo visai šeimai „Artuma“ numerį.