Spalio 21 dieną Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje į ryto Šv. Mišias rinkosi Šv. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės liepsnos grupelė, kuri minėdama 9 metų bendrystę atnaujino savo įsipareigojimus ir meldėsi už esančius, buvusius ir jau amžinybėn iškeliavusius grupelės narius. Po Šv. Mišių grupelė dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje. O į vakaro Šv. Mišias rinkosi Lietuvos pasauliečių Pranciškonų ordino (Tretininkų) grupelė, kurios prašymu po vakaro Šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyko naktinė Švč. Sakramento adoracija. Džiugu, kad į šią adoraciją įsijungė ir Plungės Parapijos jaunimas bei tikybos mokytojos.