Karantino metu kunigai budi raštinėje įprastu metu, jei kam prireiktų kokio patarnavimo.
   Šv. Mišias karantino metu galima užprašyti tiek asmeniškai atvykus į zakristiją pas kunigą, taip pat galima susitarti ir telefonu, o auką už Mišias palikti parapijos banko sąskaitoje, nurodant, jog tai už konkrečias Mišias. Šv. Mišios karantino metu yra tiesiogiai transliuojamos per Plungės parapijos Facebook paskyrą.
   Nuo Trijų Karalių iškilmės yra likę šventintos kreidos, kuri skirta parsinešus į namus ant savo namų durų užrašyti trijų išminčių vardus kaip ženklą, jog tuose namuose gyvena tikintis Dievą žmogus. Kreidos galima paimti bažnyčioje netoli prakartėlės, taip pat bažnyčios gale, prie išėjimo. Užrašas ant durų atrodytų taip: +K+M+B+2021
   Šį penktadienį mūsų bažnyčioje bus Švč. Sakramento adoracija nuo 13 val. iki 18 val. šv. Mišių.
   Sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
   Primename, kad pasninkas katalikams yra skirtas ne tik advento bei gavėnios metu, bet ir kiekvieną penktadienį per visus metus.
   Bažnyčios gale taip pat galima įsigyti naują sausio mėnesio katalikiško žurnalo visai šeimai „Artuma“ numerį.
   Lietuvos vyskupai besitęsiant pandemijai kviečia kas vakarą 20 val. skambant bažnyčių varpams kalbėti maldą „Į tave palaimintasis Juozapai“, melsdami šio šventojo užtarimo už visus paliestus pandemijos.
   Primename, kad popiežius Pranciškus visoje Bažnyčioje yra paskelbęs šv. Juozapo metus, kurie prasidėjo 2020 m. gruodžio 8d. ir tęsis iki 2021 m. gruodžio 8d. Kartu paskelbtas ir Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekretas dėl visuotinių atlaidų. Šv. Juozapo metais visuotinius atlaidus bus galima gauti kovo 19-ąją ir gegužės 1-ąją, tai yra Šv. Juozapo – Šventosios šeimos ir Visuotinės Bažnyčios globėjo ir šv. Juozapo darbininko švenčių dienomis, o taip pat kitomis dienomis šeimoje kalbant rožinio maldą, dalyvaujant rekolekcijose arba medituojant „Tėve mūsų” maldą, darant artimo darbus, meldžiant šv. Juozapo užtarimo persekiojamiems žmonėms ir dirbantiesiems.