Vasario 16-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukotos Šv. Mišios už Lietuvą. Klebonas Vytautas Gedvainis, sveikindamas su šia kiekvienam lietuviui brangia švente, sakė, jog nuostabi Dievo dovana – turėti laisvą tėvynę, savo gimtąją kalbą, savo namus. Ar visada tai vertiname, ar dėkojame už tai Dievui? Ar suvokiame, kaip nuostabu, kai niekas nedraudžia kalbėti, melstis ir giedoti lietuviškai? Tai nėra savaime suprantama ir ne visada taip buvo. Reikėjo didelės žmonių aukos, kantrybės, laiko ir tikėjimo, net ir gyvybių, kad tai turėtume. Todėl taip be galo svarbu vertinti, branginti ir nepamiršti prašyti Dievo, kad laimintų mūsų brangią tėvynę. Altorius papuoštas tautiška atributika. Iškilmingos Šv. Mišios baigtos Lietuvos valstybiniu himnu.