Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Rugpjūčio 7 d. minimas Šv. Sikstas II (†258), popiežius, taip pat jo draugai, kankiniai.

Rugpjūčio 7 d. taip pat minimas Šv. Kajetonas Tienietis (1480–1547), kunigas.

Rugpjūčio 8 d. minimas Šv. Dominykas (1170–1221), kilęs iš Ispanijos. Teologiją studijavo Valensijos universitete. 1195 m. buvo įšventintas kunigu, tapo Osmos katedros kanauninku, garsėjo pamokslais. Gyveno nusižeminęs savanoriškame skurde, nuolat kalbėdamas su Dievu arba apie Dievą. Trokšdamas tikėjimo skelbimui naujų formų, įsteigė „Pamokslininkų ordiną“, paprastai žinomą kaip Dominikonų ordinas.

Rugpjūčio 9 d. – Šv. Kryžiaus Teresės Benediktos, Europos globėjos, šventė. Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta (1891–1942), pasaulyje žinoma kaip Edita Štein, žydė, filosofė, konvertitė, vienuolė karmelitė. Nacių buvo nužudyta Aušvico koncentracijos stovykloje. 1999 m. popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė Europos globėja. 

Rugpjūčio 10 d. – Šv. diakono Lauryno šventė. Šv. Laurynas (†258) buvo vienas iš septynių Romos diakonų, kuriuos paskyrė popiežius Sikstas II. Nuo pirmųjų amžių yra labiausiai garbinamas Romos kankinys. Suėmus popiežių, imperatorius Šv. Laurynui įsakė surinkti Romos bažnyčios turtus ir perduoti civilinei valdžiai. Šventasis surinko vargšų minią ir imperatoriui pasakė: „Jie – mūsų Bažnyčios didysis turtas.“ Po trijų dienų buvo sudegintas.

Rugpjūčio 11 d. minima Šv. Klara (1194–1253) – vienuolijos įkūrėja. Būdama 18 metų, apsigyveno itin skurdžiame vienuolyne prie Šv. Damijono koplytėlės, savo gimtojo Asyžiaus pašonėje. Taip elgtis ją paskatino Šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdys.

Rugpjūčio 12 d. minima Šv. Joana Pranciška Šantalietė (1572–1641), prancūzų vienuolė, mistikė.

Rugpjūčio 13 d. minimas Šv. Poncijonas, nukankintas 236 m., romėnas, ištremtas į Sardinijos kasyklas ir miręs nuo nepakeliamo darbo.

Kviečiame įsigyti bažnyčios gale platinamą katalikiško žurnalo „Artuma” numerį.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.