• ŠIS SEKMADIENIS ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ.  Pagerbiame Dievą,  kuris dėl mūsų pasiliko mažame duonos gabalėlyje. Po sumos Šv. Mišių šventoriuje numatyta tradicinė Devintinių procesija.
 • Birželio mėnuo yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame dalyvauti birželinėse pamaldose:
  • pirmadienį ir antradienį – po 12 val. Šv. Mišių,
  • trečiadienį, ketvirtadienį, šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių,
  • penktadienį – prieš 18 val. Šv. Mišias,
  • sekmadienį – po 10 val. Šv. Mišių.
 • Gedulo ir vilties diena – trečiadienį, birželio 14 d. Šv. Mišios už tremtinius – 18 val.
 • Naktinė Švč. Sakramento adoracija – birželio 15 d., ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių, iki birželio 16 d., penktadienio ryto 8 val. Šv. Mišių.
 • Ateinantis penktadienis, birželio 16 d. – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ – maldos už kunigų šventėjimą diena. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, tą dieną viešai kalbančiam maldą „Gerasis Jėzau“. Taip pat tą dieną 18 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Naktinės adoracijos į Švč. Jėzaus Širdį adoruotojus.
 • Bažnyčios gale yra platinamas naujas birželio mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ Kviečiame įsigyti ir skaityti.
 • Švč. Sakramento adoracija – trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių ir Švč. Jėzaus Širdies litanijos, bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
 • Kiekvieną ketvirtadienį, 19 val. – pokalbiai apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29).
 • Primename, kad artėja Žemaičių Kalvarijos Didieji atlaidai, kurie vyks liepos 2-12 d. Plungės dekanato diena – liepos 2 d., sekmadienis. Raginame suplanuoti tą dieną taip, kad galėtumėte nuvykti ir gauti gausių Dievo malonių bei Jo dangiškosios Motinos užtarimo.