Šiandien, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje vyks koncertas,  skirtas paremti Ukrainos žmones. Aukos bus dedamos į aukų dėžutę, kurią rasite bažnyčios gale. Kviečiame prisidėti.

Šiandien Bažnyčia taip pat mini Visuomenės komunikavimo priemonių dieną, o Lietuvoje organizuojama rinkliava Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti. Raginame aplankyti savo parapijos tinklalapį: www.plungesparapija.lt, nuolat sekti Facebook paskyrą: Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija bei Instagram paskyrą: Plungės parapija. Skatiname įsigyti, skaityti, klausyti, žiūrėti ir remti katalikišką žiniasklaidą.

Šiandien – Kristaus Žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės.

Kitą sekmadienį – Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios gimimo šventė, viena svarbiausių Bažnyčios liturgijoje. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems, kurie sumos Šv. Mišių metu kartu melsis himnu į Šventąją Dvasią ,,O, Dvasia Viešpatie, nuženk”.

Ateinantis sekmadienis yra Tėvo diena.

Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį 17-18 val., šeštadienį nuo 17 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių, o ateinantį sekmadienį po 10 val. Šv. Mišių (nes pirmasis mėnesio sekmadienis).                    

Birželio  1 dieną 12 val. Telšių Katedroje klierikas  Rokas Maziliauskis gaus diakonystės šventimus. Kadangi Rokas praktiką atliko Plungės bažnyčioje, kviečiame dalyvauti jo šventimų iškilmėje, užtarti jį malda, pasveikinti šventimų proga.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Dievo Gailestingumą aukotojų intencijomis.

Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis. 8 ir 18 val. – sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šią dieną prie išstatyto Švč. Sakramento kalbame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisimo maldą.

Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis. 18 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis. Šią dieną reikėtų sukalbėti Švč. Mergelės Marijos litaniją ir Pasiaukojimo maldą.

Mūsų bažnyčioje yra Kristaus, pririšto prie stulpo, statula. Pagal senosios bažnyčios tradiciją žmogus, turintis rūpestį, melsdamasis prie šios statulos, pririša juostelę su užrašyta intencija. Birželio 2 d. 8 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios tomis intencijomis.

Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus mūsų bažnyčioje bus aukojamos birželio 5 d. 8, 10, 12, 18 val., taip pat birželio 6 d. 12 ir 18 val. Prie šių Šv. Mišių galima prisidėti paliekant auką aukų dėžutėje bažnyčios gale.

Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).

Pradėsime birželio mėnesį, kuris yra skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Kviečiame kasdien bažnyčioje arba savo namuose melstis Švč. Jėzaus Širdies litanija, pasiaukojimo malda ir giesme ,,Iš šios žemelės”. Tai galima rasti liturginiame maldyne. Mūsų bažnyčioje birželinės pamaldos bus atliekamos pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. Šv. Mišių, trečiadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį – po 18 val. Šv. Mišių, penktadienį prieš 18 val.   Šv. Mišias, o sekmadieniais – po 10 val.  Šv. Mišių.

Gegužės 31 d. mimima Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą šventė. Apsilankymo šventės tema – Evangelijoje aprašytas Marijos apsilankymas pas giminaitę Elzbietą (Lk 1, 39–56) ir Magnificat (Lk 1, 46–55).

Birželio 1 d. minimas Šv. Justinas (II a.) – žymiausias pirmųjų amžių krikščionių filosofas ir apologetas. Romos prefekto Rustiko drauge su mokinių būreliu dėl tikėjimo buvo nuteistas mirti.

Birželio 2 d. minimi Šv. Marcelinas ir Šv. Petras – II amžiaus Romos miesto kankiniai, palaidoti Damazo katakombose Romoje.

Birželio 3 d. mimimas Šv. Karolis Luanga, gimė 1865 m. Ugandoje.

Mūsų parapijos Caritas renka higienos priemones iš Ukrainos atvykstantiems žmonėms. Kas galite, paaukokite. Aukų dėžę rasite bažnyčios gale arba pas kunigą raštinėje. Aukoti galite darbo dienomis nuo 9 iki 13 val. ir nuo 16 iki 18 val.