Gegužės 22 dieną Plungės parapijoje vyko renginys „Užtvirtink“, skirtas jaunimui, besiruošiančiam Sutvirtinimo sakramentui. Apie 200 jaunų žmonių dalyvavo įvairiose veikose: keliavo, klausėsi Telšių Vyskupijos Ateitininkų pirmininko Pauliaus Aurylos pamokymų bei katehezės, kurioje buvo priminta, jog Dievas ne tik be galo gailestingas, bet ir teisingas, pakartota, kas yra sunki, ir kas lengva nuodėmė ir kaip baisu gyventi, o ypač numirti sunkios nuodėmės būsenoje. Rimos liudijime buvo paaiškinta, kad tik atradus gyvą asmeninį santykį su Dievu įmanoma sąmoningai eiti tikėjimo ir maldos keliu, kad artėti prie Dievo galima tik kasdien su Juo bendraujant: dėkojant, šlovinant, prašant, kalbantis su Juo. Visi atliko išpažintį, aktyviai dalyvavo Šv. Mišiose, klausėsi informatyvaus jaunimo centro sielovadininko kun. Alexis Danilo Garro SDB pamokslo, priėmė Švenčiausią sakramentą. Džiugu, kad Mišiose dalyvavo ir didelis būrys tėvelių bei būsimų Sutvirtinimo mamų ir tėčių, kurie, jais tapdami, įsipareigoja rūpintis jaunuolių dvasiniu gyvenimu, padėti jiems ieškoti atsakymų į kylančius klausimus, kurių būtinai atsiras tikėjimo kelyje. Belieka palinkėti, kad Šventoji Dvasia tikrai nužengtų į vaikų širdis Sutvirtinimo dieną,  gegužės 28-ąją, kad apsigyventų jų širdyse ir kad tikrai veiktų, liudydama Dievą jų gyvenimuose.