Mano mielieji, pamaldieji, Dievobaimingieji ir kiti geros valios Plungės žmonės!
   Visus kviečiu susitelkimui, ramybei, maldingumui. Įsiklausykime į tai, ką sako valdžia dėl mūsų saugumo, sveikatos ir gerovės. Likime namuose, nesiblaškykime, atsigręžkime vienas į kitą, dirbkime ir pradėkime melstis.
   Dėl to, kas ištiko pasaulį, esame kalti visi: tiesiog oras buvo pritvinkęs klastos, nepagarbos, melo, puikybės, praradom šeimos vertybes, pritarėm netikroms, apgaulingoms proto ir kūno laisvės įdėjoms. Paradai, brandžiame amžiuje šeimos ardymas, kunigų išsidirbinėjimas išjuokiant Dievo kūrybos tobulumą ir yra šiandieninis maras, pavadinimu koronavirusas.
   Geros valios Plungiškiai ir Dievu tikintys žmonės, nepamirškime, kad Plungė turi stebuklingąją Lurdo Dievo Motiną Mariją. Ji gali apglėbti mūsų Plungę ir apsaugoti nuo šio maro, jei savo protą ir širdį atgręšime į Dievo paiešką, į maldą, į atlaidumą ir gerumą. Mūsų bažnyčia turi stebuklingąjį Nukryžiuotojo altorių, o altoriaus papėdėje laukia mūsų darbų ir minčių apnuogintas ir nuplaktas Kristus. Mielieji, Jis yra STEBUKLINGAS! Jis yra šiandienė viltis. Susėskite namuose prie stalo, savo rankomis iš skiautelių, ant kurių surašyti jūsų šeimos vardai, susiūkite juostelę ir atnešę užriškite ant apnuoginto Kristaus kūno. Gerieji mano žmonės, tikėkite – ir įvyks stebuklas, melskitės, prašykite, ir gal Dievas Lurdo Marijai užtariant pasigailės mūsų Plungės. 
   Kiekvieną trečiadienį ryte 8.00 valandą bus aukojamos šv. Mišios prie nuplakto ir nukryžiuoto Kristaus. Tuo laiku kas galite, kviečiu susitelkti bendrai maldai už mūsų dekanatą, parapiją, miestą ir Lietuvą.
   Tebus palaimintas, kas nepasipiktins.

Maldoje,
Jūsų klebonas kun. Vytautas