• Švč. Sakramento adoracija šią savaitę vyks trečiadienį,  po 8 val. Šv. Mišių, penktadienį – nuo 16 val. iki 18 val. Šv. Mišių.
 • Žemaičių Kalvarijos kalnai mūsų bažnyčioje giedami kiekvieną trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių (per Švč. Sakramento adoraciją).
 • Naktinė Švč. Sakramento adoracija – kovo 16 d., ketvirtadienį, po 18 val. Šv. Mišių, iki kovo 17 d., penktadienio ryto 8 val. Šv. Mišių. ATEIK IR PABŪK JĖZAUS ARTUMOJE.
 • Sekmadieniais, po 10 val. Šv. Mišių, mūsų bažnyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
 • Gavėnios laiku Kryžiaus kelias mūsų bažnyčioje einamas penktadieniais po 18 val. Šv. Mišių ir sekmadieniais po 10 val. Šv. Mišių.
 • Gavėnios laiku esame kviečiami apriboti žalingus įpročius, gal pavyktų visai jų atsisakyti, susilaikyti nuo triukšmingų pasilinksminimų. Katalikams privalomas pasninkas – kiekvieną penktadienį.
 • Nepamirškime pasirūpinti ir tais savo artimaisiais, kurie dėl sveikatos negali atvykti į bažnyčią. Todėl norinčius, kad kunigas aplankytų ligonius ar senyvo amžiaus žmones jų namuose su išpažintimi bei Šv. Komunija, kviečiame užeiti į zakristiją ir susitarti su kunigu.
 • Kiekvieną antradienį, 19 val., maldos grupelė „Motinos maldoje“ visas mamas, močiutes, krikšto motinėles kviečia ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
 • Kiekvieną ketvirtadienio vakarą 19.00 val. kviečiame į pokalbius apie krikščionišką – katalikišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto 29). Diskusijos moderatorius kun. Tomas Kaulius.
 • Sutvirtinimo sakramentas mūsų bažnyčioje bus teikiamas gegužės 20 d.
 • Tėveliams, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai Komunijai: iš tikybos mokytojų reikia gauti parašą į geltonas knygutes už išmoktą išpažinties eigą ir iki Šv. Velykų atlikti išpažintį (gauti parašą į geltoną knygutę). Pirmos išpažinties vaikučiai eina su tėveliais. Kita išpažintis bus prieš Pirmąją Šv. Komuniją ir jos atlikti vaikučius palydės tikybos mokytojai.
 • Kviečiame paremti mūsų bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir iki šių metų gegužės 1 d. pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: ,,Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą pildyti internetu.