Dievas yra kaip šulinys. Šulinio paslaptis – vanduo. Kad pasiektų šulinio vandenį, žmogus turi įdėti darbo ir pastangų. Kada jis paragauja šulinio vandens,  numalšina troškulį ir patiria džiaugsmą. Tas vanduo žmogui teikia gyvastį. Dievo Žodis yra Gyvasis vanduo. Šį gavėnios sekmadienį bažnyčia kviečia ragauti Gyvojo vandens, atskleisti Dievo paslaptį, skaitant ir gilinantis į Jo Žodį. Juk  vanduo, kurį Viešpats duoda, tampa versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.

Jūsų klebonas kun. Vytautas