Ištikimieji ir gerieji Plungės parapijos ir dekanato žmonės,

 Tikėjimas, kurio pilnatvė  –  Jėzaus Kristaus PRISIKĖLIMAS ir mūsų amžinasis gyvenimas, yra VELYKŲ įvykis. Ką bedarytume, kur bebūtume, kas benutiktų mūsų gyvenimuose, didžiulė sėkmė, laimė, skausmas ar netektis, niekada nepamirškite, kad į šią PRISIKĖLIMO dieną mus veda ir su ja sujungia kasdienis kryžiaus ženklas, kasdienė malda, dažna išpažintis, Šventoji Komunija ir sekmadienio Šventosios Mišios.

Sveikinu su mūsų žemiškojo gyvenimo dienų pilnatve ir viltimi, su Šventomis Velykomis! 

Jūsų dekanas, klebonas, kun. Vytautas Gedvainis

2022-04-16_Didžioji savaitė 2022-04-16_Didžioji savaitė