Didįjį Penktadienį Plungės parapijos tikintieji miesto gatvėmis ėjo apmąstydami Viešpaties Kančią ir Mirtį, o kryžių nešė Plungės kultūros centro, Krašto apsaugos atstovai, Plungės skautai, Pranciškonės tretininkės, Naktinės adoracijos grupelės atstovai,  UAB „Vičiūnai ir partneriai “ – Liudas Skėrus, Plungės miesto seniūnija, Plungės muziejaus atstovai, Plungės gimnazijos bendruomenės nariai, Plungės Šauliai, Meilės liepsnelės grupelė, Plungės senelių namų atstovai, Plungės savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, Plungės savivaldybės meras Audrius Klišonis. Po Kryžiaus kelio bažnyčioje vyko Didžiojo Penktadienio Kryžiaus išaukštinimo pamaldos. Tai tylos, rimties, nuolankumo vakaras, tyli vargonai, nebeskamba varpai, altoriai apsinuogina. Skausmingas laikas – Dievo mirtis. Ir vienintelė viltis ir paguoda – viskas nesibaigia Didžiuoju Penktadieniu. Bus Prisikėlimas.