Mokslo metų pradžios šv. Mišios už moksleivius ir mokytojus yra šį sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 18 val. Raginame jaunimą atvykti į šv. Mišias, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją prašant Dievo palaimos moksluose.
  Rugsėjo 7-15 d. vyks Šiluvos didieji atlaidai. Jei kas norėtumėte vykti nuo parapijos, kviečiame registruotis pas Janiną Armalienę bažnyčios gale po sekmadienio šv. Mišių.
  Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis: 12 val. – šv. Mišios prie šv. Antano už gyvuosius aukotojų intencijomis.
  Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis: 8 val. – šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis.
  Ateinantis penktadienis yra pirmasis mėnesio penktadienis: 8 ir 18 val. – šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį.
  Ateinantį penktadienį 16-18 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
  Ateinantis šeštadienis yra pirmasis mėnesio šeštadienis: nuo 17 val. – Švč. Sakramento adoracija, o 18 val. sudėtinės šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją jūsų intencijomis.
  Ateinantis sekmadienis yra pirmasis mėnesio sekmadienis: po 10 val. šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracija, o prieš sumą – eucharistinė procesija.
  Kiekvieną sekmadienį po 10 val. šv. Mišių bažnyčioje yra kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Kurie dalyvaujate votyvos šv. Mišiose, esate kviečiami po Mišių neskubėti namo ir jungtis bendrai maldai.
  Nuo spalio 7 d. trečiadieniais 19 val. mūsų parapijoje vyks “Alfa kursas” suaugusiems. Tai proga pabendrauti, pasikalbėti apie katalikišką tikėjimą. Turėsime svečių kalbėtojų. Norinčius dalyvauti prašome iki kurso pradžios užsiregistruoti: tel.: 8 685 81784, el. paštu: plungesparapija@gmail.com, arba mūsų bažnyčios zakristijoje (kunigo budėjimo metu). Kurie buvote užsiregistravę metų pradžioje, iš naujo registruotis neturėsite. Laukiame ir naujų žmonių.
Bažnyčios gale yra platinamas vasaros katalikiškas “Artumos” žurnalas. Kviečiame įsigyti, skaityti ir taip paremti katalikišką spaudą.