Vasario 5 d. Bažnyčia minėjo Šv. Agotą – mergelę ir kankinę. Ji gyveno III amžiuje Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Pasak tradicijos, praėjus metams po Agotos mirties, Katanijos gyventojai per ugnikalnio išsiveržimą pagalbos kreipėsi į savo šventąją kraštietę ir buvo išgelbėti.

Vardas Agota graikiškai reiškia „gera“, todėl šiam įvykiui atminti prigijo paprotys šią dieną palaiminti duoną kaip gerumo ženklą ir vandenį kaip apsaugos priemonę nuo ugnies pavojų.

18 val. Šv. Mišiose buvo šventinama duona ir vanduo, kuriuos po pašventinimo tikintieji galėjo parsinešti namo ir laikyti namuose, mašinoje ar kitoje vietoje kaip priemonę nuo gaisrų ir kaip palaimos ženklą kelionėje bei apsaugą nuo blogo žmogaus.