Kantrieji ir ištvermingieji Sutvirtinimo sakramento tėveliai, mamytės ir jaunime!

Gegužės 20 d. jūs gausite taip trokštamą Sutvirtinimo sakramentą. Tas pusmetis, kurį praleidote švęsdami sekmadienį su Šv. Mišiomis, liks šviesos žiburėliu jumyse ir jūsų namuose. Visada žinokite, kad Motina Bažnyčia jūsų tebelaukia. Šis šviesus ir prasmingas įprotis sekmadieniais dalyvauti Šv. Mišiose galėtų tapti jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimo norma.

BALANDŽIO 19 d. mūsų sutvirtinamųjų šeimų paskutinis susitikimas pagal vyskupijos programą sutvirtinamiesiems „UŽTVIRTINK“. Todėl visus kviečiu taip susiplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti ir nekiltų nesusipratimų.

Balandžio 19 d. vakaro programa:

Dalyvavimas su tėveliais ir, pagal galimybę, su būsimais Sutvirtinimo tėčiais ir mamomis.

17.30 val. Plungės bažnyčioje adoracija ir išpažintis, išpažinties eina šeima ir kūminai.

18.00 val. Šv Mišios. Po Mišių sutvirtinamieji gauna parašą už 23 d. sekmadienio  Šv.  Mišias.

19.00 val. renkamės Plungės kultūros centre, užkandžiai ir kava. (Būtų gražu, jei atsineštumėte kokių nors skanėstų. Ačiū.)

19.15 val. renkamės į centrinę salę, kompozitorius Jeronimas Serebrinskas su žmona pristato paskaitą „Meilė, ištikimybė ir gyvybė šeimoje per Bažnyčią“.

19.45 val. pasiskirstome į grupes – merginos ir mamos, vaikinai  ir tėčiai. Dvi trumpos paskaitėlės (po 20 min.).

Po paskaitėlių centriniame hole arbata, kava, saldumynai. Sutvirtinamieji gauna parašą už dalyvavimą „UŽTVIRTINK“ programoje.

Renginio pabaiga, laimingai pasiekite namus ir saldaus miego.