Verbų sekmadienis kelia klausimą kiekvienam krikščioniui, ką norėtume pasakyti Jėzui. Mūsų rankose žaliuojanti kadagio šakelė su pražydusiu pavasariniu žiedeliu lyg žinia Jėzui – Tu esi mano gyvenimas ir gyvybė. Ir pamąstymas, ar šūksnyje „Ant kryžiaus Jį!“ nėra ir mano balso. Koks Tavo, broli ir sesute, troškimas ir sprendimas?!

Jūsų klebonas kun. Vytautas