Norime pasidžiaugti, kad mūsų Dovydui, bažnyčios Votyvos šlovinimo grupės nariui, sukako 8 metai. Per Šv. Mišias parapijos klebonas pasveikino Dovydą su gimtadieniu, o po Šv. Mišių visas chorelis šventė Dovydo gimtadienį su picomis ir gaiviaisiais gėrimais. Dėkojame klebonui už vaišes. Kviečiame visus, ypač jaunimą, prisijungti prie sekmadienio chorelio (vadovė Rugilė), kartu giedoti, šlovinti Viešpatį! O gal norite prisijungti prie parapijos Jaunimo dienų grupelės, kurios vadovai Kun. Andrius ir mokytoja Odeta. Šios grupelės mergaitės po 10 val. Šv. Mišių bažnyčioje Dievą garbino sušokdamos krikščionišką šokį. Kviečiame prisijungti.