Šiandien IV Velykų sekmadienis, Motinos diena. Šiandien 8, 10 ir 12 val. mūsų bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už gyvas mamas, močiutes, krikšto mamas; šiandien 18 val., ir rytoj (pirmadienį) 12 ir 18 val. – už mirusiąsias.

Šventasis Raštas sako: “kas motiną gerbia, tas Dievą pagerbia” (plg. Sir 3). Todėl nepamirškite pagal galimybes ir leistinas sąlygas aplankyti ir pasveikinti savo mamyčių. Derėtų geram tikinčiam vaikui už mamą (ar gyvą, ar mirusią) užprašyti šv. Mišias.

Taip pat šiandien – Gerojo Ganytojo sekmadienis: raginame prisiminti maldoje kunigus ir prašyti Dievą naujų brandžių dvasinių pašaukimų.

Visas gegužės mėnuo yra skirtas maldai į Dievo Motiną – visi kad ir kur bebūtumėte, esate kviečiami kasdien kalbėti ar giedoti Švč. M. Marijos litaniją ir po jos esančias maldas.

Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos bus atliekamos: pirmadieniais ir antradieniais po 12 val. šv. Mišių, nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. šv. Mišių, o sekmadieniais – po sumos šv. Mišių.

Ateinantis antradienis yra pirmasis mėnesio antradienis – 12 val. sudėtinės šv. Mišios į šv. Antaną jūsų intencijomis.

Ateinantis trečiadienis yra pirmasis mėnesio trečiadienis – 8 val. bus šv. Mišios į Dievo Gailestingumą jūsų intencijomis. Taip pat karantino metu kiekvieną trečiadienį 8 val. aukojamos šv. Mišios į Nuplaktą Kristų, meldžiant Dievo pagalbos kovoje su koronavirusu.

Primename, kad kiekvieną penktadienį 16-18 val. – mūsų bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Jei kas norėtumėte pabūti eucharistinio Kristaus artumoje, žinokite, kad yra galimybė tuo metu pasimelsti bažnyčioje.

Taip pat sušvelninus karantino sąlygas tikintiesiems šiokiadieniais leidžiama dalyvauti šv. Mišiose bažnyčioje. Reikia dėvėti medicininę kaukę ir neužmiršti laikytis saugaus atstumo.

Deja, šį Motinos dienos sekmadienį vis dar esame kviečiami likti namuose. Toks yra valdžios potvarkis. Šv. Mišias stebėkime per parapijos Facebook’ą.

Kreipiamės į visus dirbančius parapijiečius. Kviečiame paremti mūsų Bažnyčią ir jos veiklą, paskiriant 1,2% nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Jums tereikia užpildyti prašymą ir pateikti Valstybinei Mokesčių inspekcijai. Pildant reikėtų nurodyti: “Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija, įm. k. 191277652.” Formą galima pildyti internetu. Dėkojame už rūpestį savo bažnyčia ir jūsų gerumą.