• Šis SEKMADIENIS – MOTINOS DIENA. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. Šv. Mišios už motinas bus aukojamos:

sekmadienį, gegužės 7 d., – 8, 10, 12, 18 val.,
pirmadienį, gegužės 8 d., – 12 val. ir 18 val.,
antradienį,  gegužės 9 d., – 18 val.

  • Šiandien prieš 10 val. Šv. Mišias koncertuoja vaikai iš Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos.
  • Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje:

pirmadieniais ir antradieniais – po 12 val. Šv. Mišių,
nuo trečiadienio iki šeštadienio – po 18 val. Šv. Mišių,
sekmadieniais – po sumos 12 val. Šv. Mišių.

  • Informuojame, kad Pirmajai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiantiems vaikams ir jaunuoliams privalu lankyti bažnyčią, dalyvauti gegužinėse pamaldose bei rinkti parašus į atsiskaitymų knygutes.
  • Kviečiame užsukti į mūsų bažnyčioje veikiantį knygynėlį. Ten galima įsigyti žvakių Pirmajai Šv. Komunijai (jei nesate išsaugoję krikšto žvakės), taip pat galima rasti dovaną savo vaikams, kurie šiemet priims Pirmąją Šv. Komuniją ar Sutvirtinimą.
  • Bažnyčios gale yra platinamas naujas gegužės mėnesio katalikiško žurnalo „Artuma“ Kviečiame įsigyti ir skaityti.
  • Šv. Mišios sudėtinėmis intencijomis už gyvuosius: gimtadienio ar krikšto dienos proga, prašant sveikatos ir kitų reikalingų malonių – antradienį, gegužės 9 d., 12 val.
  • Kiekvieną antradienį, 19 val., – maldos grupelė „Motinos maldoje“. Kviečiame ateiti į parapijos namų salę bendrai maldai už savo vaikus ir vaikaičius.
  • Kiekvieną trečiadienį, po 8 val. Šv. Mišių, – Švč. Sakramento adoracija ir Žemaičių Kalvarijos kalnai.
  • Kiekvieną ketvirtadienį 19 val. kviečiame į pokalbius apie ŠV. RAŠTĄ ir krikščionišką filosofiją Plungės parapijos namuose (Vytauto g. 29). Diskusijos vedėjas kun. Tomas Kaulius.