Kunigas Kęstutis Motiejaitis, tvarkydamas bažnyčios bokštus, rado apgadintus senuosius Velykinius bažnyčios būgnus. Vieno Plungės parapijos parapijiečio gerumo dėka, jie buvo atnaujinti ir Velykų rytą pasitiks mus, ateinančius į Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišias, skelbdami Gerąją žinią. Dėkojame geradariui už šią gražią dovaną Plungės parapijos bažnyčiai.